---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۶/۲۴

حریم اسراء به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی کابل- افغانستان

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس و تجلیل و بررسی ابعاد اشغال سرزمین بیت المقدس و پیامد های آن ، روز جمعه 13/7/1386 کنفرانسی زیر عنوان حریم اسراء به همت کمیسیون برگزاری مراسم روز جهانی قدس به ریاست مولوی محمد مختار مفلح ، در هتل ستاره کابل برگزار گردید که در آن ، سخنرانان هر کدام پیرامون موضوع خاص مربوط به سوژه کنفرانس صحبت نمودند که ما به طور خلاصه سخنان تعدادی از سخنرانان قبل از افطار را از نظر خوانندگان میگذرانیم :
جریان هولوکاست ذریعهء غربی ها ساخته شده است
حجت الإسلام و المسلمین مصباح هراتی :
 
جریان هولوکاست که امروزه در جهان مطرح می شود توسط خود غربی ها صورت گرفته استبه خصوص آلمان نازی ، روسیه ، امریکا و سایر کشور های اروپایی با سوختاندن یهودیان ، آن ها را از کشور هایشان بیرون کردند ، آن زمان یک وجب خاک برای یهودیان وجود نداشت.
پس از جنگهای با یک تغییر کشور های غربی بخصوص انگلیس و امریکا فیصله کردند که بهترین مکان برای یهودیان فلسطین استدر حالی که فلسطین از خود ارباب و صاحب داشت که همانا فلسطینیان بودند.
غربی ها یهودیان را توسط طیاره و کشتی به فلسطین آوردند و برای جلب و ترغیب یهودیان آن را سرزمین موعود خواندندبدین منظور کمیته های خاصی در کشور های اروپایی تشکیل داده و با مظلوم نمایی یهودیان پول های هنگفتی را برای انتقال و اسکان آنها در فلسطین جمع آوری کردندوبا این بهانه یهودیان و صهیونیستها را چون زخم ناسوری در میان مسلمانان قرار داده آنان را تا دندا مسلح نمودندشصت سال می شود که صهیونیست ها فلسطین را اشغال و فلسطینیان را از خانه هایشان بیرون کرده اند.
سلاح هایی که باید در امریکا و انگلیس ساخت می شد در کارخانه های اسلحه سازی اسرائیل ساخته شد و اسرائیل به سلاحهای هسته ای و زراد خانه های مدرن نظامی مجهز گردید.
این همه امکانات و سلاح ها فقط به خاطر سرکوب مردم فلسطین ساخته شد یا امپریالیزم جهانی و غرب منظوری دیگری از آن داشته است ؟
باید گفت که فلسطین اولین قبله و مرکز کشور های اسلامی و جایی است که قلب مسلمانان در آنجا می تپد ، بنابرین باید این کشور اشغال می شد و تا گام های دیگر غرب برای تطبیق پلان هایش در جهت منافع اقتصادی خویش به خصوص منافع نفت و تضعیف و نابودی مسلمانان برداشته می شد.
صدای مظلومیت ملت فلسطین را بشنوید
صدیقه بلخی
از یک قرن بدین سو ملت مظلوم فلسطین اسیر دست رژیم غاصب اسرائیل است.
درحرکت انتقاضه مادران و اطفال خرد سال خود را به خاطر دفاع از دین اسلام وبرای نجات اولین قبله مسلمین قربانی می نمایندمادرانی در فلسطین هستند که در پیش رویشان شوهر و فرزندان شان در راه خدا به شهادت رسیده اند و حتی نوزادان شان را سربازان رژیم صهیونیستی به زمین کوبیده اند ، اما مادر روی خود را به سوی آسمان کرده و گفته اند که خدایا این شهداء رابخاطر نجات مسجد الأقصی قبول کن.
حمایت مردم افغانستان از وحدت مسلمین و حمایت از روز قدس کار شایسته و پسندیده ای استبیایید از حمایت از روز قدس و سرزمین فلسطین و اتحاد مسلمین ، برای زدودن نفاق از کشور خود مان بهره برداری کنیم.
در روز قدس از پرده برداری از جنایات رژیم صهیونیستی سخن گفته می شود ولی باید گفت که مادران ما در افغانستان هم در زمان کودتای روسها همسر و فرزندان شهید خود را در داخل حویلی شان دفن نموده اند.
زمانیکه یک وجب خاک مسلمین تحت اشغال باشد جهاد بالای تمام مسلمین فرض است
امامی غوری نماینده ولایت غور در پارلمان کشور
اعلان حمایت و پشتیبانی از مبارزات بر حق مردم فلسطین نه تنها وجیبه انسانی ما است بلکه وجیبه شرعی و دینی ما هم می باشد به خاطر اینکه اسرائیل غاصب بزور با معامله غرب و ابر قدرت های جهان خوار آمده قلب مسلمانان را شکافت و در مرکز کشور های اسلامی جای گرفت ، در قبله اول مسلمین ، به مانند یک غده سرطانی ، اسرائیل را ، که یک قوم بد کار و بد سرشت و منفور خدا است ، را بر گرده مسلمین سوار و قبله اول مسلمانان را اشغال نمودند.
زمانی که یک وجب خاک مسلمین در اشغال باشد جهاد بالای تمام مسلمانان در سراسر جهان فرض می شودپس امروز جهاد بر تمام زن و مرد مسلمان بر علیه رژیم اشغالگر قدس فرض است مانند روزی که شوروی به افغانستان حمله کرد جهاد بر همه مسلمانان فرض بود و مسلمانان از سراسر جهان به کمک افغانستان آمدند و امروز هم باید مسلمانان از سراسر جهان به خاطر مقابله با رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها بپیوندند و ندای و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا را لبیک گویند.
روز جهانی قدس محور بزرگی برای جهان اسلام است
کبیر رنجبر نماینده ولایت کابل در پارلمان
تجلیل از روز بین المللی قدس یک مسأله سمبولیک در جهان اسلام می باشد و یک محور بزرگی را برای مسلمانان تشکیل داده وباعث وحدت وبرادری مسلمانان جهان می شود ، لذا جا دارد که این روز را به نام روز وحدت ملی مسلمانان جهان نامگذاری کرد.
تا زمانی که مسلمانان متحد و یکپارچه نباشند ، تک تک هیچ وقت و زمانی نمی توانند از خود و سرزمین های مسلمین در برابر نیروهایی که در برابر ما مسلمانان کمین کرده اند ، دفاع نماییم.

برای دولت افغانستان یکی از وجایب بزرگ اسلامی و میهنی به شمار می رود تا این روز را به عنوان یک سمبل وحدت ملی تجلیل و از امکانات بدست داشته خویش استفاده کرده و وحدت ملی خود را در برابر دشمنان ، یهودیان و صهیونیست های غاصب به نمایش بگذاریم.