---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۰۵

(بازگشت اقصا) پيام رئيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف به مناسبت همايش تجليل از روز جهاني قدس

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على جزيل النعم والعطيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الداعي إلى المكرمات و ما حي المنكرات، وعلى آله وصحبه الأصفياء السادات، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الصالحين والدعاة.
حضار عالیقدر، مومنان روزه دار، روزه داران دلداده قبله اول مسلمین قدس شریف !...  السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته !
امروز یکی از روز های مهم وگرامی در جهان اسلام است؛ روزي که یاد آور مهم ترین، ارجمند ترین، مقدس ترین قطعه از سرزمین خدا؛ بیت المقدس است و اين روز از چند سالی به یمن استقبال شما ملت مومن، ملت خدا پرست، مردم حق شناس وعدالت گستر، درکشور عزیزما برگزار می گردد. جای هزاران سپاس از شما
مردم آزاده است که با دشواری های شرایط کشور، از حساس ترین قضایای جهان اسلام که قضیه قدس شریف است غافل نمانده و درچنین فرصت هایی ابعاد گسترده ایمان داری خويش رابه نمایش می گذارید وعمق ریشه های اسلامی خود را تفسير مي داريد...

عزیزان گرامی روزه داران وارسته!
بیت المقدس و فلسطین معمایی نیست که به توضیح نیاز داشته باشد... سرنوشت تاریخی وتمدنی سرزمین فلسطين چیزی پیچیده ای نیست تا کوشش کنم آن را به توضیح وتشریح بکشم... معناي این سرزمین... قداست این سرزمین از کتاب الله مجید قرآن کریم مایه می گیرد... قرآن کریم است که برای ما می گوید تا درباره این سرزمین موقف گیری نماییم... این وحی الهی است که برای ما می گوید تا دربرابراین منکری که ازسوی رژیم غاصب وخون ریز وصهیونيست اسرائیل که از شصت سال به این سو انجام می یابد سکوت نکنیم...
عزیزان مومن وخدادوست!
این جا سخن از غصب وپامال شدن مقدس ترین مقدسات اسلام است... حرف برروی موضوعی بس مهم است که پیامبرما تکلیف مان را درقبال آن مشخص داشته است... مطلب از یک موضوع سیاسی، قضیه ای استراتیژیک یا یک بینش وگفتمان جئوپلیتیک نیست که ما برسرآن یک درگیری مقطعي، مصلحتي، گذرا يا هم چانه زني بادولتی را داشته باشیم...
بلی دقیقا موضوع چیزی فراتر ازاین هاست... سخن براین است که این قدس از جزیره جا وا الی مراکش را آیینه داری می کند... این مسجداقصا کلید اهمیت وشرافت کل مساجد جهان اسلام است... زمانی عبادت ما معني پيدا مي كند كه ما تكليف خود با مسجد اقصا را روشن كنيم تا آنگاه كه ديدگاه ما، جهان بيني ما وموقف ما در برابر مسجداقصا واضح نگردد ادای نمازدرهرمسجدی با این سوالیه روبه رو خواهد بود که آیا امکان دارد ما مسلمانی باشیم که به همه وجایب خود رسیدگی کرده ایم اما مسجد اقصا دراسارت باشد و پلیدی صهیونيزم جهاني آن محیط ملکوتی را متعفن نموده باشد؟ تا ما پاسخ روشنی برای این سوال به دست نیاوریم شما قضاوت کنید که آیا ما درست به آنچه که پیامبراکرم (ص) به ما دستورمی دهد وبرای ما بسیار واضح دربرابر تجاوزبه حریم اسلام ومقدسات آن تعیین تکلیف نموده است، عمل نموده ایم ؟
برادران مومن !
رژیم جنایت پیشه صهیونیستی سالهاست که خون مومنان بی دفاع، زنان و پیرمردان را می مکد وتازه یکی از رهبران احزاب سیاسی این رژیم به نام عفادیا جوزیف که درحاکمیت کنونی رژیم نیز شریکي عمده محسوب مي گردد، به صراحت نابودی همه فلسطینیان را تقاضا نموده است. شما تصور کنید که آیا دراین عصری که همه دم ازهم گرایی وتحمل دیگران زده و برای پذیرش عقاید دیگران غوغا برپا کرده اند، دم زدن ازنابود سازی یک ملت... ملتي که برسر عقیده، باور و سرزمین خود مقاومت می کند وازهمه جهات درمحاصره است، چیزی جز نشاندهنده تبعیض، آدم کشی، ددمنشی وخطرناک بودن این رژیم برای دیگران شده می تواند؟
این رژیم آنچه را که می گوید بی شرمانه می گوید وبی باکانه انجام می دهد... دوسال قبل مگر عملا این نابود سازی را انجام نداد؟ مگر اعمال رژیم دردوسال قبل درحمله به غزه وپیشتراز آن برخاک لبنان مگر کاری دیگری بودکه امروز رهبران این رژیم نابود سازی ملت مسلمان فلسطين را اعلان می نمایند؟...
قبل از اینکه این رژیم این گونه به صراحت نابود سازی فلسطیینان و فنا نمودن بیت المقدس را اعلان نماید آنانی که به حکم قرآن ودستور سنت پیامبراکرم (ص) به کید و فتنه یهود واقف وبا خبر اند به درستی می دانند که این رژیم به چیزی کم تر از نابــودی فلسطین قانع نیست و د ربرنـــامه این دستگاه شیطانی نابود سازی کشور های اسلامی جهان اسلام نیز در نظر گرفته شده است...
پس مگر این صهيونیست ها بعد ازیک طرفه کردن فلسطین وبیت المقدس آرام خواهند نشست ؟ مگربعد از نابودی قدس و قتل عام مردم بی دفاع فلسطین با سایر کشورهای اسلامی درمودت وبرادری وحسن همجواری !؟
به سر خواهند برد؟... خوب شما بهترمیدانیدکه رژيم صهيونیستی به مقوله هایی چون حق انسانیت و سایر ارزشهای که حافظ کرامت انسانی است پای بندنیست الي آخره...
به یقین که رژیم صهیونیستی اشتهای لقمه های چرب تری را داردکه سد جوع آن کوه های هندوکش هم نخواهد گردید...
روزه داران گرامي!
اين شصت ودو سال براي ملت فلسطين چگونه سپري شده است؟ چرا؟ به چه جرمي؟
اي مستكبران دنيا! اين ملت را به چه گناهي قتل عام مي‌نماييد؟
اي حاميان دو روي رژيم صهيونيستي!!! مسلمانان دنيا آغازگر كدام تجاوزي بوده اند كه در ديروز و امروز جنگ هاي صليبي را آغاز كرده ايد؟
اي غولهاي خون آشام و نفت آشام! ملت بزرگوار فلسطين تا چه زماني بهاي دسيسه و جنايات شما را بپردازند؟ تا كي مي‌خواهيد تا اين داروغه و ژاندارم بدنام را بر دامن جهان اسلام پيوند زنيد؟
اي مستكبران!
اين شصت و دو سال مگر كافي نيست تا بدانيد كه وجود اين جرثومه بر پهنه مقدس ترين مكان جهان اسلام هضم شدني نيست؟
مگر در اين شصت و دو سال فهم نكرديد كه در بطن تفكر اسلامي عناصر مقاومت و جهاد تا هنوز زنده است و نمي‌ميرد،
اين شصت و دو سال چرا شما را نياموخت كه تا قرآن هست اين امت هست و تا اين امت هست بيت المقدس هست و قرآن جاودانه است؟
آي ترويج گران دروغ و رياء!
چه زماني بساط دروغ و رياي تان از سرزمين هاي اسلامي چيده مي‌شود؟
آن دروغ هاي رنگين، حقوق انسان، آزادي، زشت بودن اشغالگري كجاست؟
كجاست آن بهانه ها؟
اي مشت جنايتكار!
به غزه برويد، به لبنان برويد، آنجا چه مي‌بينيد؟
حقيقتاً ترازوي سنجش شما چه ترازويي است؟
چه ترازويي است كه در تيمور شرقي، دارفور و جنوب سودان كفه به سوي مسيحيت سنگيني مي‌كند اما زماني نوبت به قدس مي‌رسد، انگار كه منافع صهيونيزم معيار درستكاري تان را دگرگون مي‌سازد!
اي سران كشورهاي اسلامي و عربي!
ديگر منتظر به چه چيزي دست زير الاشه نشسته ايد؟
نشسته ايد تا مكان مقدس ديگري به اشغال اسرائيل آدم كش درآيد؟
منتظر هستيد تا با توطئه جهاني صهيوني – صليبي كشورهاي اسلامي يكي پي ديگري اشغال گردند؟
آرام گرفته ايد تا دستان بسته به كام اژدهاي استعمار بيشتر فرو رويد؟
اي سردمداران كشور هاي اسلامي!
خطر بزرگي كه رژيم صهيونيستي متوجه امت نموده است مگر جاي شكي باقي گذاشته است؟ چه زماني از خواب سنگين سربلند مي‌كنيد؟ چه منطق و زباني به گوش‌هاي شما خوب‌تر نفوذ مي‌كند تا با آن زبان با شما حرف بزنيم، كه بيشتر از اين امت را در زنجير منافع ناچيز و مصالح شخصي خود بسته نكرده و بگذاريد تا امت با دشمنان خدا حساب خود را پاك كنند!!
خطاب به کشور های اسلامی یک بار دیگر میخواهم بگویم کجاست اقتدار کشور های اسلامی کجاست اتم های کشور های اسلامی کجاست نیروهای هوائی کشور های اسلامی که به کمک مردم مظلوم فلسطین بشتابند مگر آن شمشیرهای در نیام رفته آنان چه وقت برهنه خواهند شد پس سکوت برای چیست ؟ آرامش برای چه چیزی است؟
درست است که فلسطین فرسنگ ها ازما فاصله دارد وما به طور فزیکی برای آنان کاری کرده نمی توانیم - که متاسفیم - اما امروز این رژیم به همان گونه که از یک مجاهد در غزه ورام الله درهراس است... به همان پيمانه نعره های تکبیردر جاده های جاکارتا، کوالالامپور، داکا، اسلام آباد، کابل، تهران، دوشنبه و... نیز لرزه براندام ناپاک این رژیم می افگند... این که بتوانیم فریاد «یا فلسطین نکون فیک مصلین» ( فلسطین نمازگزار تو خواهیم شد) را هرچه عمیق تر، پرمعني تر ورساتر بلندکنیم به يقين چون خنجری قلب صهيونیست هارا خواهیم درید....
عزیزان! واضح است که ملت واقعی فلسطین راه پیروزی خود را درمقاومت دربرابراین رژیم می داند... راه خود را و عزت خود را در ایستادگی می بیند... مذاکرات صلحی که هم اکنون دورازخاك فلسطین برگزارمی گردد چیزی جز فشارهای بین المللی بریک مشت از افرادی که به هوس، راه حل سیاسی رابرگزیده اند ثمری نخواهد داشت...
این معادله ( اعاده حق مردم فلسطین + صیانت مسجد اقصی = امنیت و صلح جهانی ) چیز پذیرفته شده یی در همه محافل طرفدار صلح و نهاد های علمی دنیا است. اما این که لابی صهیونیزم در صدد کتمان این موضوع روشن تر از آفتاب است آن چیز دیگری است. لازم است تا در اينجا بالاي قضيه كشور خود مان هم بحثي داشته باشيم و آن اينكه چرا افغانستان بهای این همه جنگ را بپردازد ؟ چرا صهيونيست‌ها انسان را می کشند و خشم امت اسلامی را به جوش آورده وآتش انتقام را افروخته و حامیان کشور صهيونيستي اسرائيل بقیه جنگ را درکشور ما دنبال می کنند؟ چرا غرب حامي اسرائيل این معادله را از این رو نمی خوانند که اگر غصب سرزمین مسلمانان در فلسطین و همه آنچه آنجا انجام یافته است نمی بود نه یازدهم سپتامبری بود ونه جنگ در افغانستان و نه در هیچ جای جهان اسلام می خواهیم تا با تجليل از روز جهاني قدس و بااين گرد همآيي بزرگ حل قضایای کشور مان را از این رو درست وراست بخوانیم تا به دنياي حامي اين رژيم بگوييم: بروید آن جا دست آن کسی را بگیرید که نفت را به آتش بحران پمپاژ می کند وآن دست ناپاك صهیونیزم است... این جا اگر صدبار این آتش خاموش شود باردیگر توسط صهيونيزم روشن شده و زبانه می کشد...
اگر مي خواهيد كه امنيت در افغانستان حاكم شود، اگر صلح در پاكستان و جنوب آسيا و آسياي مركزي دوام يابد، اگر افريقا از جنگ هاي طولاني رهايي يابد، اگر در اندونيزيا و... ثبات بيايد، و اگر در نيويارك كسي طياره را به ديوار تعميري نكوبد اگر در جاده هاي لندن انفجاري صورت نگيرد صدها و... بياييد، دست اسرائيل را از يخن امت اسلامي دور كنيد، بياييد با رهايي مسجدالاقصا احساسات بيش از يك مليارد مسلمان را مرهم بگذاريد.
عزیزان مومن و روزه دار!
ازچند سالی به این سو، الله پاک این توفیق را نصیب مان ساخت که آن رابطه عمیق مردم ما را با ملت وسرزمین فلسطین با برگزاری نمازجنازه غایبانه برشیخ شهید احمد یاسین درسال 1382 الی برگزاری اولين مراسم روزجهانی قدس درسال 1385 وتاسیس شورای فرهنگي حاميان قدس شريف درسال1388 و دهها مجالس و محافل در رابطه با قضيه فلسطين و جهان اسلام در كشور احیانماییم...
شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف كه يك نهاد رسمي بوده و فعاليت قانونمند در كشوردارد جاي بسا افتخار مي داند كه باري ديگر روز جهاني قدس امسال را زير نام «باز گشت اقصا» كه نامي است فراتر از تفاؤل، تقديم مردم مسلمان افغانستان، فلسطين و جهان اسلام مي نمايد. اين درحالي است كه سال جاري يكي از سال هاي پرماجرا درتاريخ قدس وفلسطين و روابط كشور هاي اسلامي نسبت به اين كشور مي باشد. در اين سال باز هم ر‍ژيم دژخيم اسرائيل به قتل وكشتار مردم فلسطين دست زد و محاصره غزه را ادامه داده و درعين حال در امر شهرك سازي و غصب سرزمين هاي فلسطين گام هاي زيادي جلو گذاشت. در سال روان آنچه بيشتر از همه مهم بود فرستادن كاروان هاي آزادي بود كه از سوي جمع بزرگي از انسان هاي آ‍زادي دوست دنيا به سوي غزه صورت گرفت كه سپس كاروان هاي ياد شده به محاصره كشيده شده و بعد هم قتل عامي فجيعي درآن كشتي ها ازسوي رژيم صورت گرفت.
در چنين فضايي اعتراض گسترده مردم صلح دوست وآزادي دوست جهان به خصوص كشورهاي اسلامي حامي واقعي مردم فلسطين عليه اين جنايت ها برخاست كه در اثر آن اعتراض ها هم اكنون اين رژيم در انزواي خطير و بي نظيري به سرمي برد.
هم اكنون اين فرياد هاي اعتراض آميز براقدامات رژيم علي الرغم اين كه بعضي ها برمؤثريت آن اعتراض داشتند، نتيجه خود را برجاي گذاشت و هم اكنون اين اعتقاد واين اعتماد تقويت گرديده است كه فرياد برضد اين رژيم سود مند است و حتا دركوتاه مدت مي تواند رژيم را سر جايش بنشاند.
كسر محاصره غزه عقب نشيني و شكست مفتضحانه رژيم از محاصره آن – ولو به شكل محدود- خود بارقه هاي اميد را براي پيروزي مردم فلسطين و شكست و برچيده شدن بساط رژيم،‌ زنده نگهميدارد.
پيروزي هاي مردم فلسطين كه در واقع و به طور مستقيم پيروزي جهان اسلام بركفر است براي آن دسته از برادران و خواهراني كه در افغانستان دل به قدس داده اند واعتراض مدني و قـــانوني عليه اين رژيم را سالها شعار خود قرار داده اند جاي شاد باش هاي زيادي دارد. این تلاش‌ها را خداوند متعال با همکاری و همیاری شما ملت عزیزنصیب مان ساخته که نگذاشته اید و نمیگذارید تا توطیه جهانی اسرائیل غاصب نام ونشان بیت المقدس را از یاد واحساس مردم ما بشوید ودر زدودن تاریخ اسلامی فلسطین از اذهان امت واحد جهان اسلام موفق گردد.
 عزیزان مسلمان !
ایمان کامل داریم که قدس یکبار دیگر از چنگال پلید صهیونیزم آزاد خواهد شد، صلاح الدین ایوبی ای باز خواهد آمد و دستان اشغالگران را از شانه هاي شان خواهد برید، اما چه زیباست که در صفحات کتاب فتح مبین آزادی مسجد الأقصای اسیر نام و قیام مردم مسلمان مجاهد و غیور افغانستان نیز بدرخشد و نسل های آینده مان به همت پدران شان ببالند و آزادگی را همواره عزیز بدارند.
عزيزان مومن و جوانان خدا جو بدانيد!
·         اسرائيل خوابي است كه تعبيرآن نابودي به دست اسلام است « اسلام است»
·         درود برروان شهداي گلگون كفن بيت المقدس كه روح بدر وخندق وحنين را زنده كردند! «زنده كردند»
·         طليعه آزادي قدس شريف براي مسلمانان جهان و به خصوص براي ملت مسلمان افغانستان تبريك باد. « تبريك باد»
·         نابودي اسرائيل را براي ساختن دنیايی صلح آميز تر و امن تر باور داريم...
« باور داريم»
·         مردم شجاع وغيور افغانستان همواره از داعيه برحق والهي مردم فلسطين حمايت خواهند كرد. « حمايت خواهند كرد»

در فرجام بکباردیگر ازتجمع شکوهمند شما ملت سر افراز از آدرس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف سپاس گزاری می نمایم...