---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

تن سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رئیس هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس (6 حمل 1391 دمشق سوریه)

بسم الله الرحمن الرحیم /
الحمد لله وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذی اصطفی /
اذا جاء نصر الله والفتح  الآیه /
حضارگرامی، خواهران وبرادران!
روز خوشی است وفرصت نیکویی که مادر رابطه به یکی از مهم ترین قضایای جهان اسلام دور هم آمده و به یکی از زیبا ترین تصمیم هایی که درباب قدس شریف وفلسطین صورت گرفته است، باهم پیوسته ایم .
نخست اجازه بدهیدتا ازنشانی نهضت اسلامی افغانستان ونیز از سوی شورای فرهنگی حامیان قدس شریف که دونهادی است برخاسته ازمتن
مردم افغانستان وذریعه این دوکانون از نام مردم افغانستان برای شما این سفرخجسته را مبارک به همه شما واز طریق شما برای همه ملت های بزرگوار تان تبریک وخجسته باید عرض کنم.

ملت افغانستان آن دست از ملت هایی است که ازدیربازبا فلسطین اسلامی آشنایی داشته ودر همه درد های این ملت خودر اشریک وقرین می بیند. این ملت ملتی است که ازهرکشوری دیگر با ملت فلسطین همخوانی دارد. درد های فلسطین بادرد های ملت افغانستان یکی است و دشواری های این دو ملت با هم پیوست اند. از نخستین روز هایی که فلسطین عزیز اشغال گردید ملت افغانستان از همان بدایت درکنار ملت فلسطین قرار گرفت و شواهد تاریخی زیادی ما دردست داریم که این حقیقت واین مدعارا به اثبات می رساند.
ازهمین رو امروز برای ما فرصتی گوارا ترازاین نیست که خودرادرکنار شما می بینیم واین اتفاق را مقدمه وطلایه اتفاق جهانی جهان اسلام ووحدت کلمه همه مسلمین می دانیم. وحدتی که همه مان برای آن دوعاو تلاش می کردیم ومی کنیم و این وحدت را مژده ای برای بهروزی وسعادت ملت های خود دانسته وفرجامی یقین می کنیم برای ظلم وستمگری ای که پیوسته درحق ملت های مان ازسوی استکبارجهانی روا داشته شده است.
برادران وخواهران مومن و عزیز!
این حرکت که توأم تا تقوا است و آمیخته با اخلاص است را، ازنام مردم افغانستان قدمی می دانیم درراه  آزادی قدس شریف ، گامی است برای دادن قوت قلب به خواهران وبرادران مسلمان مان درغزه و کناره غربی دریای اردن  ودردیگر نقاط فلسطین اشغالی که همواره به رگبار و بمباردمان های بیر حمانه رژیم بسته می شوند و هیچ هفته وروزی نیست که ما شاهد به خاک افتادن یک فلسطینی مجاهد را نباشیم. پس مادرعین این که ازاین حرکت ستایش به عمل می آوریم و آن را گامی برای گشایش راه های دیگر و قدم های بهتری در این راستا می دانیم اما باور مندیم که تنها از حاشیه به متن رفتن موضوع فلسطین در سیاست های کشور های اسلامی می تواند که تقویم بازگشت فلسطین به سیطره اسلام راکوتاه تروامید مارا بلند تر میسازد.
خواهران وبرادران!
امروز جادارد تا با تغییرات جدی ای که درمنطقه پدید آمده است ، عمر این رژیم را کوتاه تراز آنچه تصور می شد ، باورکنیم . این رژیم باید با ازدست دادن پایگاه های خود در حلقات حاکمیت های کشورهای عربی باید به تقویم پایان کار خودبیشتر متوجه شده باشد. این برای مسلمانان به سان یک اولویت است تا در این تحولات شرق میانه از هوشیاری کامل کارگرفته ونگذارندتا این رژیم اوضاع را به  نفع خودشکل بدهد. این تحولات که دراثر آن رژیم اشغالگر پایگاه خود را از دست داده است فرصتی است خوب برای انسجام بیشتر وبهتر همه برادران مسلمان ما. ما باید این هوشیاری لازم را به خرج دهیم و نگذاریم تا خدای نخواسته اوضاع به نفع رژیم بچرخد.
برادران وخواهران!
به جا می دانم تا از ملت افغانستان که با حمایت شان از این سفر وتمجید آنان ازیکایک شما تشکر کنم که مرا پشت گرمی دادند و اینجانب را وسیله ساختند تا برای شما پیام آنان را رسانده وذریعه این وحدت ویک پارچگی کشورعزیزم افغانستان و برای جهان اسلام و بویژه مردم فلسطین به شما اعلام میدارم. امید وارم تا شما عزیزان صلح وآرامش افغانستان را نیز حلقه ای سلسله وظایف همه مسلمانان دانسته وبا قلم وقدم تان مارا درامن تامین صلح مساعدت دارید.
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
مولوی محمد مختار مفلح
رهبر نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف