---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

برنامه ی نهضت اسلامی افغانستان به مناسبت اشتراک در «کاروان جهانی بسوی بیت المقدس»

اکنون در پایان سال روان هجری خورشیدی شاهد حرکتی بی سابقه در قبال موضوع فلسطین و بیت المقدس خواهد بود. اکنون حرکتی جهانی در برابر سیاست ادامه اشغال گری و غصب زمین و جنایات سازمان یافته رژیم صهیونیستی به راه افتاده است که از همه جهات درنوع خود بی سابقه ونو بوده و ونیز با استقبال گسترده جهانی روبه رو شده است.
" کاروان جهانی به سوی بیت المقدس " نام معنا دار و تکان دهنده ای است که دراین روز ها رژیم صهیونستی اسرائیل را سخت به وحشت انداخته وهم اکنون خواب از چشم این کشور را ر بوده است.
کاروان جهانی بسوی بیت المقدس یکی از اقدامات مهم،
تکان دهنده وبیدار گری است که اکنون با این ابتکار، رژیم را به چالش کشیده و همه نقشه های رژیم مبنی بر محو داعیه ملت فلسطین را نقش بر آب نموده است.
این کاروان از سراسر دنیا اشتراک کننده دارد وعمدتا دارای سه شاخه مرکزی می باشد. شاخه آسیایی آن که از کشورهای اندونیزیا، مالیزیا، هندوستان، پاکستان، افغانستان وایران می باشد که این شاخه باورود از مرز ترکیه وارد کشوراردن هاشمی می گردند که به سوی مرز شرقی روداردن تجمع می نمایند.
این کاروان شاخه اروپایی نیز دارد که درروزسیم مارچ که همان دهم برج حمل 1391 هـ ش می باشد باهم می پیوندند .
ناگفته نباید گذاشت که شاخه اروپایی این کاروان هم اکنون از مرز دریااز لندن به صوب اردن هاشمی درحرکت اند.
اهداف این کاروان:
واضح است که از دیرباز با گذشت 64 سال از اشغال فلسطین، به همان گونه که رژیم از خود سخت سری در امرکشتار مردم فلسطین واشغال سرزمین های آنان، نشان می دهد سرمویی از همت و استقامت مردم فلسطین نیز کاسته نشده است. رژیم با درنده خویی غصب می کند، ترور می کند وتخریب می کند ؛ درمقابل ملت شجاع وگرامی فلسطین مقاومت میکند، مبارزه می کند واندک ازمواضع خود عقب عب نشینی نمی کند.
طی این همه سال ها، رژیم کوشیده است تا هویت فلسطین را برگرداند وهمه آثار های اسلامی ومسیحی این شهر را مسخ کند. بنا براین نیاز مبرم به یک حرکت جهانی برعلیه این حرکت های گستاخانه این رژیم، دیده می شود که طی یک حرکت جهانی از این همه فتنه گری های رژیم از حاشیه به متن آورده شود و فرصت های این رژیم برای کشتار مردم مهار گردد.
بنا براین این حرکت جهانی می تواند بسااز اهداف مردم دنیا را که تشنه صلح اند، برآورده ساخته و از سویی جلو دسیسه سازی های این رژیم را بگیرند.
اهمیت کاروان جهانی به سوی بیت المقدس :
روشن است که همه تلاش های رژیم صهیونیستی، از چندین سال در صحنه بین المللی براین است تا همواره جنگ ها و بحران ها را دربیرون از مرز های فلسطین اشغالی به راه اندازد تا افکار عامه دنیا از جنایات رژیم در حق ملت فلسطین منحرف گردد. از سویی خوددر درون سرزمین های اشغالی با سیاست شهرک سازی های غیر قانونی، به حیات و زندگی مقاومت ملت فلسطین خاتمه دهد. اما این کاروان دقیقا این ترفند رژیم را هدف گرفته ودر جستجوی ناکام ساختن این سیاست دژخیمانه برآمده است.
همان گونه که در سال 2010 م کشتی ماوی مرمره دل دریای مدیترانه را شگافت و علیه محاصره غذایی غزه عصیان نمود و رژیم را به زانو درآورد. آن حرکت شجاعانه بود که ملت فلسطین را از فاجعه انسانی نجات داد وبرای مدت ها رژیم را به عنوان یک رژیم وحشی مبتنی برترور درسرخط اخبار بین المللی محکوم نمود وآبروی نداشته رژیم را ضرب صفر ساخت.
افغانستان و کاروان جهانی به سوی بیت المقدس:
روشن است که ملت افغانستان نسبت به هرملتی با درد فلسطین آشنا است . این ملت خود ستم را دیده است، اشغال را تجربه نموده است، دشواری های مبارزه را حس کرده است. پس افغانستان نسبت به هرکشور وملتی دیگر در امر ایستادگی در کنار ملت فلسطین یک سروگردن بالااست.
خوش بختانه افغانستان به برکت حس بیداری اسلامی جوانان کشور در امر شناخت فلسطین دارای سرمایه های علمی وفرهنگی عظیمی است. هم اکنون در کشور ما ودر پایتخت کشور ما نهادی داریم زیر نام "شورای فرهنگی حامیان قدس شریف ". این نهاد رسمی به موضوع فلسطین اولویت می دهد و روابط افغانستان وفلسطین را به مطالعه دقیق علمی خود گرفته است. هم این نهاد بود که کتاب دوزخم بریک پیکر؛ روایتی از کابل تاقدس را منتشر نمود. پس این نهاد توانست تا سر ملت افغانستان را درقطار کشور های اسلامی بلند نگهداشت و رهبری این نهاد با عضویت در این قافله مبارکه رهبری داوطلبان اشتراک دراین کاروان را در کشور عزیزمان را به عهده گرفت.
هم اکنون هیأت افغانی اشتراک کننده دراین کاروان به هشت نفرمی رسد که رهبری آن را مولوی محمد مختار مفلح رئیس نهاد یادشده به عهده داشته که عنقریب به سفر خود ازشهر کابل آغاز نموده و در تهران به شاخه آسیایی کاروان خواهند پیوست.
کاروان افغانستان ضمن این که دراین کاروان عظیم جهانی اشتراک خواهد ورزید، پیام مردم افغانستان را به عالم اسلام رسانده و نیز از همه وجدان های آزاده جهان که دراین کاروان اشتراک ورزیده اند می خواهد تا در پهلوی این که به مشکلات ملت فلسطین توجه می شود نباید حال ملت افغانستان فراموش جهان و به ویژه جهان اسلام گردد.
دید گاه هیأت افغانستان به این متمرکز خواهد بود که باید کوشش شود تا هویت اسلامی افغانستان که هویتی است بیش از هزار ساله برای جهان اسلام به نحو موثری تفهیم شود تا با ایجاد یک رابطه خوب و قابل اطمینان با جهان اسلام بتوان کشور را نجات داد وبرخط سیاه جنگ ونا امنی درکشور نقطه پایان گذاشت.
البته با آغاز سفر شما هم میهنان عزیز را درروشنی روزمره هیأت افغانستان قرار خواهیم گذاشت . ضمنا شما می توانید ازسایت ما درشبکه جهانی انترنت بازدید نموده وتفصیل بیشتر را از آنجا به دست آورید. www.qudscouncil.com (پایگاه اطلاع رسانی شورای قدس)