---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۴/۰۴/۲۲

بیانیه مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی قدس 1394

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على جزيل النعم والعطيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الداعي إلى المكرمات و ما حي المنكرات، وعلى آله وصحبه الأصفياء السادات، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الصالحين والدعاة .
پيام رئيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و رهبر نهضت اسلامي افغانستان به مناسبت همايش تجليل از روز جهاني قدس 1389 که توسط مولوی باز محمد رحیمی عضو هیات رهبری نهضت اسلامی افغانستان قرآئت شد
برادران مومن!
l  قضیه فلسطین، در رأس همه وجه دینی آن به مثابه مسرای پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت ختمي‌مرتبت (ص) نخستین قبله مسلمین برای جامعه مسلمان نظیر کشور مان حایز اهمیت است، مگر جهاد ما الهام بخش انتفاضه های فلسطین نبود، مگر این ندا از سنگر جهاد ما بلند نبود که ما کابل و قدس را با هم مي‌خواهیم؟
l  بلی سکوت مرگبار جهان پهناور اسلام این ژاندارم منطقه ای را در ارتکاب هر نوع جرایم جری ساخته واز سکوت مسلمانان است که هنوز حمام خون در غزه ساحل غربی رود اردن و جنوب لبنان ذریعه دژخیم صهیونیزم جاری است.

خواننده عزیز!
l  امروز که مادر کشور خود سابقه خونبار تجاوز را داریم و قربانی چندین متجاوز در تاریخ معاصر خود مي‌باشیم، بیشتر از دیگران از رنج و درد ملت مظلوم فلسطین مي‌آییم مي‌دانیم که شیرازه حیات در سرزمین های اشغالی از هم گسیخته و هتک حرمت به مقدسات اسلامي‌و نقض حقوق انسان ذریعه تروریزم دولتی رژیم تل ابیب به پیمانه وسیعی اعمال مي‌گردد. وهمه روزه منطقه به سوی بحران رانده و صلح منطقه را به چالش مي‌کشد.
l  جا دارد تا در کشور خود مان در پهلوی سایر عوامل نا امنی و درگیری عامل صهیونیزم را در پروسه نا امنی به گونه جدی مد نظر بگیریم ودر واقع سر افعی نفاق در کشور ما درتل ابیب قرار دارد. با این درک این دفاع از ملت مظلوم فلسطین و محکوم ساختن اقدامات رژیم را یک گزینه خوب برای حفظ ثبات در کشور ارزیابی نموده و امنیت کشور خود را در حمایت از ملت های مظلوم و همبستگی با آنها بدانیم.
عزیزان مومن وخدادوست!
l  این جا سخن از غصب وپامال شدن مقدس ترین مقدسات اسلام است ... حرف برروی موضوعی بس مهم است که پیامبرما تکلیف مان را درقبال آن مشخص داشته است... مطلب از یک موضوع سیاسی، قضیه ای استراتیژیک ویا یک بینش وگفتمان جئوپلیتیک نیست که ما برسرآن یک درگیری مقطعي، مصلحتي، گذرا ويا هم چانه زني  بادولتی را داشته باشیم ...
l  بلی دقیقا موضوع چیزی فراتر ازاین هاست... سخن براین است که این قدس از جزیره جا وا الی مراکش را آیینه داری می کند... این مسجداقصا کلید اهمیت وشرافت کل مساجد جهان اسلام است... زمانی عبادت ما معني پيدا مي كند كه ما تكليف خود با مسجد اقصا را روشن كنيم تا آنگاه كه ديدگاه ما، جهان بيني ما وموقف ما در برابر مسجداقصا واضح نگردد ادای نمازدرهرمسجدی با این سوالیه روبه رو خواهدبود که آیا امکان دارد ما مسلمانی باشیم که به همه وجایب خود رسیدگی کرده ایم اما مسجد اقصا دراسارت باشد و پلیدی صهیونيزم جهاني  آن محیط ملکوتی را متعفن نموده باشد؟ تا ما پاسخ روشنی برای این سوال به دست نیاوریم  شما قضاوت کنید که آیا ما درست به آنچه که پیامبراکرم (ص) به ما دستورمی دهد وبرای ما بسیار واضح دربرابر تجاوزبه حریم اسلام ومقدسات آن تعیین تکلیف نموده است، عمل نموده ایم ؟
روزه داران گرامی!
l  اين شصت وپنج سال براي ملت فلسطين چگونه سپري شده است؟        چرا !!!  به چه جرمي!!!
اي مستكبران دنيا! اين ملت را به چه گناهي قتل عام مي‌نماييد؟
اي حاميان دو روي رژيم صهيونيستي!!! مسلمانان دنيا آغازگر كدام تجاوزي بوده اند كه در ديروز و امروز جنگ هاي صليبي را آغاز كرده ايد؟
اي غولهاي خون آشام و نفت آشام!                 ملت بزرگوار فلسطين تا چه زماني بهاي دسيسه و جنايات شما را بپردازند؟
تا كي مي‌خواهيد تا اين داروغه و ژاندارم بدنام را بر دامن جهان اسلام پيوند زنيد؟
l  اي مستكبران!
اين شصت و پنج سال مگر كافي نيست تا بدانيد كه وجود اين جرثومه بر پهنه مقدس ترين مكان جهان اسلام هضم شدني نيست؟
مگر در اين شصت و پنج سال فهم نكرديد كه در بطن تفكر اسلامي عناصر مقاومت و جهاد تا هنوز زنده است و نمي‌ميرد،
اين شصت و پنج سال چرا شما را نياموخت كه تا قرآن هست اين امت هست و تا اين امت هست بيت المقدس هست و قرآن جاودانه است؟
آي امريكاي پشتيبان اسرائيل و آي حامي صهيونيست!
روي حرف جهان اسلام با شما است، شما و رژيم صهيونيستي دوسوي يك معادله هستيد، اين شماييد كه اسرائيل را به جنگ با مسلمانان روان كرده ايد و اين اسرائيل است كه شما را به جبهه جنگ با جهان اسلام فرستاده است.
آي امريكا آي انگليس!
هيچ مي‌دانيد كه جاي شكستن آن دو شاخ عصيان و سركشي و تزوير در نيويارك چند برابر از سر مسلمانان در افغانستان، عراق و فلسطين كله منار ساخته ايد؟
آي ترويج گران دروغ و رياء!
چه زماني بساط دروغ و رياي تان از سرزمين هاي اسلامي چيده مي‌شود؟
آن دروغ هاي رنگين، حقوق انسان، آزادي، زشت بودن اشغالگري كجاست؟ كجاست آن بهانه ها؟
اي مشت جنايتكار!
به غزه برويد، به لبنان برويد، به سوریه، عراق، یمن و برما سری بزنید؛آنجا چه مي‌بينيد؟
حقيقتاً ترازوي سنجش شما چه ترازويي است؟
اي سران كشورهاي اسلامي و عربي!
ديگر منتظر به چه چيزي دست زير الاشه نشسته ايد؟
نشسته ايد تا مكان مقدس ديگري به اشغال اسرائيل آدم كش درآيد؟
منتظر هستيد تا با توطئه جهاني صهيوني –  صليبي كشورهاي اسلامي يكي پي ديگر اشغال گردند؟
آرام گرفته ايد تا دستان بسته به كام اژدهاي استعمار بيشتر فرو رويد؟
l  اي سردمداران كشور هاي اسلامي!
خطر بزرگي كه رژيم صهيونيستي متوجه امت نموده است مگر جاي شكي باقي گذاشته است؟ چه زماني از خواب سنگين سربلند مي‌كنيد؟ چه منطق و زباني به گوش‌هاي شما خوب‌تر نفوذ مي‌كند تا با آن زبان با شما حرف بزنيم، كه بيشتر از اين امت را در زنجير منافع ناچيز و مصالح شخصي خود بسته نكرده و بگذاريد تا امت با دشمنان خدا حساب خود را پاك كنند!!
l  خطاب به کشور های اسلامی یک بار دیگر میخواهم بگویم کجاست اقتدار کشور های اسلامی کجاست اتم های کشور های اسلامی کجاست نیروهای هوائی کشور های اسلامی که به کمک مردم مظلوم فلسطین در غزه بشتابند مگر آن شمشیرهای در نیام رفته آنان چه وقت برهنه خواهند شد
پس سکوت برای چیست ؟ آرامش برای چه چیزی است ؟
درست است که فلسطین فرسنگ ها ازما فاصله دارد وما به طور فزیکی برای آنان کاری کرده نمی توانیم - که متاسفیم - اما امروز این رژیم به همان گونه که از یک مجاهد در غزه ورام الله درهراس است ... به همان پيمانه نعره های تکبیردر جاده های جاکارتا، کوالالامپور،  داکا، اسلام آباد، کابل دوشنبه و... نیز لرزه براندام ناپاک این رژیم می افگند... این که بتوانیم فریاد «یا فلسطین نکون فیک مصلین» ( فلسطین نمازگزار تو خواهیم شد) را هرچه عمیق تر، پرمعني تر ورساتر بلندکنیم به يقين چون خنجری قلب صهيونیست هارا خواهیم درید....
l  عزیزان مومن و روزه دار!
ازچند سالی به این سو الله پاک این توفیق را نصیب مان ساخت که آن رابطه عمیق مردم ما را به ملت وسرزمین فلسطین با برگزاری نمازجنازه غایبانه برشیخ شهید احمد یاسین درسال 1382 الی برگزاری اولين مراسم روزجهانی قدس درسال 1385 وتاسیس شورای فرهنگي حاميان قدس شريف درسال1387  انتشار مجله دوهفتگی قدس و دهها مجالس و محافل در رابطه با قضيه فلسطين و جهان اسلام براه انداخته و پايگاه شوراي قدس در كشور احیانماییم ...
l  شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف كه يك نهاد رسمي بوده و فعاليت قانونمند در كشوردارد جاي بسا افتخار مي داند كه  باري ديگر از لحاظ پشتيباني فرهنگي،‌ روز جهاني قدس را زير نام «قدس شریف محور وحدت کلمه جهان اسلام » كه نامي است فراتر از تفاؤل، تقديم مردم مسلمان افغانستان، فلسطين و جهان اسلام  مي نمايد. اين درحالي است كه سال جاري يكي از سال هاي پرماجرا درتاريخ قدس وفلسطين و روابط كشور هاي اسلامي نسبت به اين كشور مي باشد . در اين سال باز هم ر‍ژيم دژخيم اسرائيل به قتل وكشتار مردم فلسطين دست زد و محاصره غزه را ادامه داده و درعين حال  در امر شهرك سازي و غصب سرزمين هاي فلسطين گام هاي زيادي جلو گذاشت .
عزیزان!
l  مي‌خواهم رک و راست بگویم که ما در برابر قضایای جهان اسلام تا حدود زیادی بی تفاوت باقی مانده ایم و حساب خود را از برادران خود در کشمیر، سومالی، الجزایر، عراق، فلیپین، بوسینا، کوسوفو و در رأس همه، قضیه قدس شریف جدا کرده ایم و یا به تعبیر دیگر جدایمان کرده اند! اکنون عزیزان بجا مي‌دانیم تا به اصل خود برگردیم و روزگار وصل خویش را باز بجوییم.
l  برادران مسلمان ومجاهد!
آنچه برای ما به عنوان ملتی که با جهاد آشنا و با الفبای مقاومت بلد است به عنوان وجیبه مطرح است این است که با زنده نگهداشتن روحیه جهاد، از فلسطین به حمایت برخاسته و همواره از طرق مختلف بر حامیان این رژیم، خطرناک بودن حمایت بی قید وشرط از آن را گوشزد نماییم. در برابر آنچه به نحوی به منافع رژیم اسرائیل بر مي‌گردد، حساس بوده و این تحریم را از عرصه سیاسی شروع تا عرصه های اقتصادی و اجتماعی تداوم بخشیم.
l  برادران مسلمان!
امروز بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان فرا رسیدن روزی را انتظار مي‌کشند که سپاه اسلام یکبار دیگر به حریم مقدس مسجد اقصی پا گذاشته و جراثیم صهیونیزم را از ساحت مقدس آن جاروب نمایند ونصر و فتح مبین که الله متعال به آن وعده سپرده را به چشم ببینند، قیام شما قیامتی است که ظالم را به پیشگاه عدل الهی به محکمه مي‌کشاند و بر بنیاد کاخ استبداد لرزه خواهد افگند و پشت مستکبران را خواهد لرزاند «خداوند متعال یار و یاور همه باد».