---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۰۵

روز قدس و اهميت آن در ديدگاه امام خمینی (ره)

فلسطين مظهر مظلوميت و نشانه آشكار تجاوز به حقوق يك ملت است. تجاوزي كه از تمام ابعاد جنايت عليه بشريت از نقض آزاديهاي فردي تا قتل و عام افراد بي گناهي و بي پناه را در گرفته است بروز چنين ستمهاي آشكاري عليه يك ملت مظلوم و بي پناه سبب گرديده است تا تمامي انسانهاي آزاده و آزاد انديش جهان در هر فرصت ممكن فرياد حمايت از اين ملت مظلوم را سر داده و از هر فرصت ممكن براي كاهش آلام فلسطينيان استفاده نمايند. امام خميني رحمه الله عليه نيز از ابتداي قيام خويش در پانزده خرداد 1342 و عهده داري زعامت امت خداجويي ايران در هر فرصت ممكن همراه با تمامي مسلمانان آزاده جهان با صداي مظلوميت اين ملت را به گوش جهانيان رسانند
دفاع از حقوق ملت
فلسطين و تلاش در جهت محو و نابودي سازي رژيم صهيونيستي به عنوان غده اي سرطاني در ميان كشورهاي اسلامي منطقه اهدافي رفيع در ايدئولوژي مبارزاتي حضرت امام (ره) بود اهدافي كه در تمام دوران تبعيد و مبارزه با رژيم شاه ثابت بوده ايشان در سالهاي مبارزه همواره اسراييل را غده سرطاني منطقه دانسته و براي نابود سازي آن خواهان حركت و قيام امت اسلام بودند. تأكيد امام (ره) بر لزوم نابودسازي اسراييل از طريق برپايي قيام مردمي و حركت تودهها كه ريشه در اعتقاد مبارزاتي اسلام داشت زماني مطرح مي گرديد كه بسياري ازكشورهاي عربي به دنبالي مبارزه از طريق تأكيد بر ناسيونالسيم عربي بودند انديشه اي كه در طول سه دهه از اشغال آشكار فلسطين توسط رژيم صهيونيستي نتوانسته بود تغييري در ماهيت اين رژيم ايجاد كرده و حتي سبب شكستهاي گسترده اي نيز در ميان اعراب گرديده بود در چنين فضايی كه براي بسياري از سياست مداران خاوميانه به دليل شكستهاي پياپي مبارزه با اسراييل عملي غيرممكن به شمار مي رفت و هيچ يك از كشورهاي خط مقدم ديگر اندك اعتقادي به امكان نابودي رژيم صهيونيستي نداشتند امام خميني (ره) با ارائه انديشه حركت توده ها در جهت نابودسازي قدرتهاي طاغوتي و استعماري و استكباري روحي جديد در كالبد امت اسلام دميدند در طليعه غلبه خون بر شمشير در ايران و پيروزي انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) در ماه رمضان 1358 در پيامي برخواسته از ايدئولوژي مبارزاتي اسلام ناب محمدي (ص) جمعه آخر ماه مبارك رمضان را به عنوان روز جهاني قدس تعيين كردند و از همه مسلمانان جهان دعوت نمودند تا در اين روز فرياد مظلوميت وحق طلبي ملت مظلوم فلسطين را به گوش تمامي جهانيان برسانند ايشان در اين پيام فرمودند، روز قدس روزي است كه اسلام را بايد احياء كرد، روز قدس روز حيات اسلام است من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اكرم (ص) مي دانم چنين بيان رسا و محكمي راه مبارزه با رژيم صهيونيستي را در مقابل ديدگاه تمامي مسلمانان جهان قرار دارد تأكيد امام راحل بر خطر رژيم صهيونيستي براي اسلام و مسلمين به كارگيري تعبير احياء اسلام ناب سبب گرديد تا تمام مسلمانان با درك اهميت روز قدس از اين حركت به عنوان فريضه اي ديني ياد كرده و در آن مشاركت نمايند آغاز حركت روز جهاني قدس جمهوري اسلامي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي موجي از اميد را در ميان فلسطينيان زنده ساخت و ديري نپايید كه فرياد مسلمانان در اقصا نقاط جهان اسلامي قلبهاي نااميد در سرزمينهاي خط مقدم و در داخل سرزمينهاي اشغالي را با وعده پيروزي قريب الوقوع گرم نمايد. ديرزماني نگذشت كه حركت توفنده ملت مسلمان ايران و ملتهاي آزاده ديگر جهان اسلامي موجي از حركت توده‌هاي دربند در سرزمينهاي اشغالي را پديد آورد تأكيدات امام راحل بر مسأله فلسطين كه پس از ايشان از سوي مقام معظم رهبري ادامه يافت سبب گرديده است هر ساله بر اوج و شور برپايي روز جهاني قدس افزوده شود موضع سازش ناپذير مقام معظم رهبري همواره اميد رهايي را در دل ملت فلسطين زنده داشته است ايشان در اين مورد فرموده اند، مسأله فلسطين براي ما يك مسأله تاكتيكي نيست حتي يك مسأله صرفاً سياسي و استراتژيك هم نيست يك موضوع اعتقادي است و واجب بر همه مسلمين كه براي برگرداندن وطن اسلامي جهاد كنند. پرچم نصرت اسلامي را كه امام راحل برافروخت و سلف صالح او نيز آن را افراشته نگه داشته است اينك در دستهاي تمامي جوانان و نوجوانان فلسطيني در احتراز است و مي رود كه اين ملت با الهام گيري از راه و انديشه امام پيروزي ابدي خویش را بر دشمنان اسلام رقم زنند.