---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۲۸

فراخوان روز جهانی قدس 1391 شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

باتوجه به حوادث جهان اسلام؛ یوم الله روزجهانی قدس 1391 در افغانستان با شکوه تر از هرسال برگزار خواهد شد
ملت مسلمان افغانستان در کنار دیگر ملل مسلمان جهان روزجهانی قدس 1391 را با شکوه تر از هرسال برگزار خواهد نمود.
مردم مسلمان افغانستان بنا به وجیبه دینی، انسانی و الهی شان بیش از چند دهه در طول تاریخ اشغال سرزمین فلسطین و مخصوصا قدس شریف توسط صهیونیست جهانی، با شیوه های مختلف از مبارزات برحق و آزادیخواهانه برادران مسلمان شان در فلسطین حمایت نموده اند.
با پیروزی نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری حضرت آیت الله امام خمینی (ره)
و با اعلان جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روزجهانی قدس در سال 1358با هدف همبستگی ملت های آزاده جهان با مردم مظلوم و رنجدیده فلسطین و توجه این ملت ها بسوی بیت المقدس قبله اول مسلمین که همچنان تحت سیطره صهیونیزم جهانی است و قرار دادن مشکلات  فلسطین در محور کانون توجه جهانیان، مخصوصا ملل مسلمان، حمایت از مردم فلسطین و بیت المقدس رنگ و وجهه تازه ای گرفت و این حمایت ها در مقیاس وسیعتری صورت گرفت
مسلما باید گفت تجلیل از روز جهانی قدس شریف،  سنت دیرپایی است که با پیشینه مبارک خود در دل مومنان جا دارد و این روز در واقع مظهری برای اندیشه آنانی است که بابت دین، دلواپسی دارند و مسایل اسلام دغدغه خاطر آنان است. شاید این پرسش بی جای نباشد تا مطرح گردد که روز جهانی قدس از چه بار و تفکری برخوردار است که در طی این همه سال ها گرد زمان نتوانسته تا سیمای آن را بپوشاند و از ارزش آن بکاهد؟ پاسخ روشن است، روز جهانی قدس از یک حمایت روحی و معنوی ای برخوردار است که این روز را از سایر روز های قرار دادی در تقویم های رسمی کشور ها متمایز می سازد.
این معنویت البته برگرفته شده از کتاب الله قرآن مجید است، پس این رابطه قدس شریف با کتاب الهی است که این سرزمین را در دل همه اهل ایمان تا این اندازه گرامی داشته است. پس لازم است تا بدانیم که دل اهل ایمان در هرکجای جهان اسلام با همه اختلاف رنگ ونژاد، از شش دهه به این سو درآتش اندوه قدس شریف سوخته است و درد های فلسطین اسیر قلب مومنان را آسیب رسانده است.
شورای فرهنگی حامیان قدس شریف افتخار دارد تا در عرصه پیوند خواست های مردم افغانستان با قبله نخست آنان در خدمت مردم شریف و مؤمن افغانستان قرار داشته است. این شورا که از آغاز قدس گفته است از خداوند التجا دارد تا به معیت مردم مسلمان خویش این راه تا آخر که همان آزادی قدس شریف است به پیش برود و به یقین که چشم امید دین وملت به سوی شما مومنان می باشد تا با قدم و قلم خود این صف را فشرده تر ساخته تا ساحت اقصا از لوث صهیونیزم مطهر گردد. این شورای با درک حساسیت های موجود جهان  که اهم این مسایل را میتوان به استقرار جریانهای اسلامگرا در کشورهای اسلامی و حمایت همه جانبه از مقاومت فلسطین از یک سو و نواخته شدن ناقوس فروپاشی نظام سرمایه داری از سوی دیگر و همچنین شدت گرفتن تظاهراتهای اعتراضی در داخل جامعه صهونیستی بر علیه بی عدالتی و تبعیض و مفاسد اقتصادی رهبران اسرائیل دانست که با لحاظ کردن تمامی این موارد می توان گفت آزادی قدس شریف به زودی اتفاق خواهد افتاد و  به زودی ما سرزمینهایی فلسطین را آزاد شده خواهیم دید و چیزی به نام "اسرائیل" در جغرافیای سیاسی جهان وجود نخواهد داشت و چرخ گیتی آهسته آهسته در تغییر خواهد بود وقطعا آن روز دور نیست که طومار این رژیم دیگر برای ابد بسان بیرق آن که در مصر فرود آمد درهم پیچیده شده و به زباله دان تاریخ بیفتد. و شما نیک میدانید که حسن ختام ماه پربرکت صیام با گرامی داشت از روزجهانی قدس شریف پیوست گردیده است، دراین روز مومنان گیتی گرد هم می آیند ورسالتی را که امت اسلامی  از ادای کامل آن ناقص مانده است ، به نشانی اقصا ادا می نمایند ، پس در قاموس شما عزیزان روز جهانی قدس مساوی به غلبه حق برباطل و تجلیگاه ولا وبرا است.
ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس با همکاری نهاد های تابعه خویش و با همکاری مردم متدین، خداجو و حق شناس افغانستان روزجهانی قدس این سال را (1391) با شکوه بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد نمود.
وتو هم میهن عزیز دلت لبریز از ایمان ، و سرت آکنده از شور اسلام باد !
این فرصت باردیگر به لطف خداوند متعال  برای تو در شهر زیبای کابل دست داده است تا دراین جهاد عظیم شریک گردی!
یقینا جناب شما را در   روز جمعه مورخ 27/5/1391 مطابق با 28 رمضان 1433 در میدان کوته سنگی کابل خواهیم دید ...
و از فیض قدمت بهره خواهیم جست !
ایمیل qudscouncil@gmail.com
وبسایت www.qudscouncil.com