---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۶/۲۶

تحليلي از تجليل روز جهاني قدس به نشاني اقصا زمزمه قرآن

روز جهاني قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان در شهر كابل از سوي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف برگزار گرديد و در همايشي به همين مناسبت جمع كثيري از مردم مسلمان و روزه دار شهر كابل به تجليل از اين روز گردهم آمده باري ديگر فرياد الله اكبر زنده باد قدس شريف، مرگ بر اسرائيل و مرگ بر امريكا در فضاي شهر كابل طنين افگند.
شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف كه تشكل تازه اما با ريشه هاي ديرينه و به ويژه رئيس اين شورا كه خودباني تجليل از روز جهاني قدس در افغانستان است اين همايش را چنان سامان داده بود كه نقش كليدي شكل و محتواي آن اراده و تصميم خود مردم به عنوان بستر واقعي
حاميان قدس باشند نه يك تشكل سياسي خاص، بر همين مبنا بود كه مشاركت چشم گير مردم در اين روز نسبت به سال هاي قبل قابل ملاحظه بود.
رنگ و بوي حوادث فلسطين در آمد آمد هاي روز قدس در كابل به خوبي قابل تشخيص بود و در كنار تبليغات تجارتي و سياسي! حضور فراخوان به مناسبت روزجهاني قدس قرار داشت. اين تابلوها كه جنايات رژيم صهيونيستي را نمايش مي‌داد، تابلوهايي بود كه عاطفه هر انساني را مي‌خراشيد و او را به سوي بازگشت به وجدان خود فرا مي‌خواند.
حال و هواي قدس شريف در شهر كابل به خوبي قابل حس و لمس بود و اين خود ارادة جمعي مسلمانان را به نمايش مي‌گذاشت.
تجليل از روز جهاني قدس ذريعه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف چنان جا افتاده بود كه نوجوانان مومن اين سرزمين قدس را به زمزمه گرفتند و قدس با همه ابعاد تاريخي و بار ديني خود وارد حوزه ادبيات و احساس هاي زيبا شناختي آن گرديد، سرودهايي كه به خاطر قدس و فلسطين به خوانش گرفته شد از آن دست كارهايي بود كه به ندرت نظير آن ديده مي‌شود.
چيز ديگري كه برجستگي خاص داشت همانا همكاري در چارچوب قانون نهادهاي امنيتي كشور بود، اين مراجع برخلاف تصور و پندار ديگران در آن بخش كه به آنها مربوط مي‌شد، نظير تأمين امنيت و اطمينان دهي به مظاهره كنندگان كاملاً فوق‌العاده عمل كردند و جا دارد تا از آنان كمال سپاسگزاري نمود، از طرفي اين همكاري اين پيام را نيز براي آناني كه از دور و ناشيانه به سوي جمهوري اسلامي افغانستان انگشت اتهام اشاره مي‌روند را فرستاد كه واقعيت دروني جامعه بيشتر به بررسي نياز دارد و قدس و فلسطين همان گونه كه براي ملت افغانستان داراي حساسيت است براي نظام نيز فوق‌العاده داراي اهميت است.
ويژگي ديگري كه همايش سال روان داشت اين بود كه اين همايش بيشتر فكري و شعوري و برمبناي آگاهي كافي اشتراك كنندگان برگزار گرديده بود؛ توضيح اينكه چاپ و تكثير هزاران بروشور، پوستر، آگاهي‌ها و تصاوير بود كه همه حاوي تاريخ فلسطين، روزشمار وقايع، فتاواي علماي اسلام در رابطه به جهاد و دفاع از قدس و آمار و ارقام جنايات اسرائيل بود، همين بود كه آناني كه مرگ بر اسرائيل مي‌گفتند هيچ نوع رنگ و بوي خود ساختگي در آنان ديده نمي‌شد .
البته بركاتي كه اين همايش داشت بي‌رابطه به تاسيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف نبود، چه اين شورا بعد از رايزني هاي بيشمار با علما، مجاهدين، خبرگان سياسي و فرهنگيان و سايرين پس از چندين نوبت نشست برسر تاسيس نهادي زيرنام شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف اتفاق نظر نمودند كه اين مامول با دريافت اجازه فعاليت از وزارت عدليه كشور رسماً تحقق يافت.
گرچند براي اولين بار آوردن قضية قدس شريف از حاشيه به متن با اداي نماز جنازة غايبانه بر شهيد شيخ احمدياسين در سال 1382 و بعدهم با تجليل از روز جهاني قدس شريف ذريعه نهضت اسلامي افغانستان در سال 1385هـ.ش صورت گرفته و اين فعاليت ها بدون وقفه ذريعه برادران مسلمان كشور ما در سال هاي بعد به فضل خداوند ادامه داشته است، اما اين تشكل جديد، فعاليت در راستاي فلسطين را از كاري موسمي بيرون نموده و اين راه را امتداد بخشيده است، نه آنكه چند تا را گردهم آورد و يك سخنراني و چند صحبت نمود و ديگر رفت پي كار خود، سال ديگر يا الله يا نصيب!
شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف كار را از فعاليت هاي خورد آغاز، تا اهداي خون، ارسال كمك هاي مالي، تبليغات و نشر واقعيت ها، تجليل از مناسبت‌ها، فعاليت هاي فرهنگي وغيره پي‌خواهد گرفت.

اين كار همان گونه كه در سال 1382 هـ.ش هشت سال قبل خودجوش آن گونه كه تذكر داده شد با اداي جنازة غائبانه بر شيخ شهيد احمدياسين آغاز يافت و در آن روز هيچ نهادي و هيچ شخصيتي دست به آن كار نمي زد اين كار تا سر منزل مقصود كه همان اداي مسئوليت و بجا آوردن تكليف الهي است ادامه خواهد يافت؛ ترس از ملامتي هيچ ملامتگري اين جريان را ايستاد نخواهد كرد، آنان كه حلاوت ايمان را چشيده اند اين راه را بي‌راهرو نخواهند گذاشت و دين خدا و سنت پيامبر اكرم (ص) از گوشه گيران و آناني كه به قضاياي امت اسلامي پشت كرده اند بي ‌نياز است. قدس امانتي است الهي براي مسلمانان! اين امانت در حال ضايع شدن است و ما با سكوت مان در ضياع آن مسئول خواهيم بود، و پس گيري حساب الهي عادلانه است.