---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۰۵

جلسه پرسش و پاسخ

مولوی حبیب الله حسام:
من سه سوال دارم، سوال اول از برادرم عبدالحفیظ منصور است که نقش رسانه های مبتذل که واقعا در افغانستان تاثیر گذار بوده و در مسخ جهاد و فرهنگ اسلامی در افغانستان فعالیت دارند؛ آیا دست اسراييل در پشت این قضیه چقدر میتواند وجود داشته باشد و فیلم های که در اینجا تجارت سکس میشوند و در افغانستان تقریبا مفت پخش می‌شود، انحصارا اکثر رسانه ها همین قضیه را به پیش می برند، می توانید در مورد روشنی بیندازید؛ زیرا چه خوب است از کسانی که در سطح مطبوعات فعالیت دارند، بفهمیم که قضیه از چه قرار است؟

عبدالحفيظ منصور:
تشکر از جناب مولوی صاحب، برای بنده جای مسرت وخوشحالی است که حد اقل یکی از دوستان حرفهای من را به دقت شنیده اند، معلومات ما این است میخواهم پاسخ ایشان را از دو زاویه عرض کنم، اسرائیل در منطقه ما با هندوستان رابطه بسیار نزدیک دارد به خصوص درعرصه استخباراتی در پشت سر بالیود کمپنی فلمسازی بزرگ هند که روزانه دست کم یک فیلم تولید می‌کند پول صهیونیستها قرار دارد؛ بیشتر این فیلم ها برای مصرف در کشورهای اسلامی و عربی است دراین هیچ جای شک وتردیدی نیست که در حال حاضر شماری از تلویزیونها پول خود را از طریق نشر بعضی سریال‌های هندی بدست می‌آورند، قید گذاشته شده بهترین ساعات شب که باید خانواده ها او را ببینند، قرار داد همین طور است که شما مصرف تان رابدهید ساعت بین7 یا 8، 8 یا 9 شما فلان سریال را بمانید تمام مصارف را که برای آن تلویزیون میدهند در بدل نشر آن فلم است و این جای شک و تردید نیست که در این کشور غریب و گرسنه و برهنه نشر یک برنامه به نام مدل افغان در پشت سرش کمپنی های یهودی اند که کالا میفروشند وجوانها را ترغیب می کند برای مد و فیشن برای خریداری کالاهای خارجی، من آن تلویزیون ها را نمی گویم شما خود میدانید، از نظر فلسفی بزرگترین مرکز تحقیقاتی آمریکا (رنگ) نام دارد سالهای خانم خلیلزاد که خود یک یهودی است ریاست این موسسه را به عهده داشته است؛ ما مقاله آن را چندین بار در پیام مجاهد ترجمه کردیم.
ایشان خودش سفارش کردند که برای دنیای اسلام مخصوصاً به کشور ما افغانستان برنامه صهیونیستی درست کنند و در جای میگوید که برای اینکه جوانهای آنها را نرم و آرام کنیم راه رسیدن به هدف پخش رقص وموسیقی است. مقاله ایست مزاح نکرده از یک ریاست بسیار کلان این حرف گفته شده این آئین شان است واین فکر شان است و حالا همین خانم در پشت چند تا تلویزیون که فعلا نشرات دارند قرار دارد؛ پول شان را همان میدهد در زمانی که خلیلزاد در اینجا بوده زمینه سازی همین خانم کرده که این تلویزیون ها ساخته شده اند، من این را می خواهم بگویم که اسناد انکار ناپذیر وجود دارد که اسرائیل از نظر تبلیغاتی در اینجا برنامه دارد، پروژه دارد، اهداف دارد، واین اهداف خود صهیونیست ها را به شیوه های مختلف بیان می کند.

مولوی حبیب الله حسام:
سوال دوم متوجه آقای چکری می باشد که آمریکائیها قرآن کریم را سوختاندند، نه تنها در وردک که در قلعه کاشف هم شاگردان مان در آن مدرسه بود، سوختانده بودند و ما مظاهره کردیم، علاوه بر اینکه مظاهره موفقانه به پارلمان رفت، محصلین کابل در آن اشتراک داشتند؛ رسانه های افغانستان هم پشت این قضیه توطئه چیدند که از طرف مردم نیستند و ملایی را هم در وردگ پیدا کردند که آن ملا گفت امریکائی ها قرآنکریم را به آتش نکشیده اند، وزارت اوقاف در وقت سر پرستی شما مگر توجیه گر حرف آمریکائی ها نبود که قرآنکریم سوختانده نشده و مورد هتک حرمت قرار نگرفته اینها چه جواب دارند که در آن وقت سر پرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف بودند؟

صدیق چکری:
موضوع سوختاندن قران کریم در ولایت میدان وردگ سبب این شد که یک تعداد جوانها از دانشگاه کابل دست به تظاهرات بزنند و در همان وقت موضوع را به کابینه آوردند که یک تعداد محصلین تظاهرات کردند واین تظاهرات در رسانه ها انعکاس پیدا کرد و در همانجا بود که ما با حضور کابینه، دفاع خود را از همین تظاهرات و پشتیبانی خود را اعلان کردیم و بعد از آن وقت که من به وزارت آمدم، یک تعداد علما را خواستم و گفتم که وظیفه ما و شماست به حیث عالمان، بحیث موسفیدان که این عمل را تقبیح کنیم. پنج نفر جوان در پوهنتون اینها تظاهرات می کنند وموضوع را تقبیح می کنند؛ ما و شما در خطبه های نماز جمعه همه علیه همین کاری که در میدان وردگ صورت گرفته باید بی تفاوت نمانیم، بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم چون ما یک ارگان رسمی و دولتی هستیم این را یک تحقیق بکنیم، ما به ریاستی که در ولایت میدان وردگ داشتیم خبر دادیم رسماً که موضوع را تحقیق کنید که ماهم به حیث علما به دفاع از قرآنکریم به تظاهرات می برآییم و عمل خارجیها را تقبیح می کنیم، آنها با پانزده یا شانزده نفر از علما به منطقه رفتند و قضیه را بعد از یک روز برای ما چنین راپور دادند، همین خانه که انفجار در آن صورت گرفته در پهلویش یک چهار دیواری است در این چهار دیواری یک بمب جا بجا شده است وقتی که این موتر های امریکائی ها عبور می کرده بمب منفجر شده و قوای ناتو به سرعت از این منطقه بر آمده و این بمب سبب شده که در خانه‌ی که مسکونی است چیزی تخریب وتخریش ایجاد نماید، بناءً، ما بحیث علما این شهادت را به خودت میدهیم که در اینجا امریکائی هیچ پایین نشده است حال آن علما باید پاسخ شما را بدهند. من در این جا به طور خلص دوگپ میزنم یکی اینکه ما آمادگی تظاهرات داشتیم و ابلاغ می کردیم به تمام مساجد که در خطبه های خود این عمل را تقبیح کنند، برآیند خصوصا در شهر کابل، ما واقعا بحیث یک مسلمان اگر ببینیم کدام جای خدای نخواسته همین طور یک حادثه رخ میدهد، ما آماده هستیم که در صف اول تظاهرات باشیم با وجود اینکه یک نیمه منصب دولتی هم دارم یک چیز دیگر هم که به نفس من خطور کرده اینست که انسان بعضی وقت یک کاری خیلی عظیم و بزرگ را دلیل بر این میگیرد که یک کاری کوچک کند، قرآن سوخته وما پنجاه نفر بر آمدیم یا صد نفر بر آمدیم من میگویم وقتی قرآن بسوزد همه امت افغانستان باید برآیند که ما جز همین ملت هستیم خلاصه اینکه شما می دانید که آنجا رسانه ها یک بخش گپ را میگیرند و بخش دیگر را قطع می کنند مفصل نشر نمی کنند چرا وقت هم ندارد که بعضی مغرض یا غیر مغرض هم هستند به این منظور من به اساس شهادت 15 یا 16 نفر از علمای ما که ریاست اوقاف ما در میدان وردگ بود و همین جریان را برای ما گفتند وما هم به حرف آنان باور کردیم.

مولوی حبیب الله حسام:
سوال سوم ما متوجه آقای عالمی بلخی است، تفرقه بین مذاهب و بین ملت افغانستان امروزوجود دارد شکی نیست که همه کس نالید از این قضیه، گفتند که ما متفرق هستیم، متشدد هستیم و امثال آن در پشت این قضیه چقدر آمریکا و اسرائیل نقش دارد و باید به لهجه های صریح اینها جواب بگوید که ما باید بفهمیم به عنوان سامعین که واقعا این کنفرانس چقدر سازندگی داشت، یک سوال عمومی دارم اینها ریشه یابی کردند که همه بحرانها ارتباط به اسراييل دارد، ارتباط به آمریکا و انگلیس دارد، اگر اینها حلال گفتند شما حلال می‌دانید و حرام گفتن حرام، یعنی محلل و محرم امريكاست در افغانستان نه کسی دیگر آیا همین طور است یا چیز دیگر؟
عالمی بلخی:

با تشکر از مولوی حسام باتوجه به اینکه دیر آمدند، ولی سهم عمده گرفتند در کنفرانس امروزی، من این را خدمت تان عرض می کنم که مشخصا کشورهای غربی وهم اسرائیل برای دامن زدن تفرقه بین مسلمانها کار میکنند وجمله معروف است که تفرقه بینداز و حکومت کن. اینها از جمله سیاست های اصلی شان است وقت زیاد نیست که در این رابطه تفصیل بدهیم و من یک چیز را خدمت شما اشاره و به عنوان مثال می‌گوییم که ارتباط به بخش دوم صحبت مولوی صاحب هم می‌گیرد مثلاً وقتی رئیس جمهور کشور ما می آید و میگوید: ما با فلان کسان مذاکره می کنیم مثلا با ملا محمدعمر با انجنیر حکمتیار با رهبران طالبان در افغانستان مذاکره بکنیم و مصالحه به وجود بیاوریم اینها علنی مانع می‌شوند و در خیلی جا ها ما وشما دیدیم و شاهد هستیم کتابهای را یهودیها به نام این وآن چاپ می‌کند و مسائل را در آنجا مطرح میکنند تا سبب تفرقه بین مسلمانها شوند، مواردی هست و نمونه های این چنینی وجود داشته فعلا مجال مطرح کردن این صحبت ها نیست و آنها مستقیما این کار ها را انجام می‌دهند. و در ارتباط با بخش آخر صحبت مولوی صاحب، اینکه چه کار باید بکنیم؟ من عرضم اینست که ما باید بهانه را ازدست کشورهای که سر ما حاکمیت میکنند. بگیریم و تنها راهیست که مسلمانها با هم دیگر متحد شوند یک پارچه و یکجا شوند و بهانه گیری های بی مورد را یک طرف بگذاریم و اگر طرح مصالحه در افغانستان موفق شود، زمینه حضور آن مردم در اینجا وجود نخواهد داشت راه حل در اتفاق و اتحاد وآشتی و مصالحه و دست بر داشتن از جنگ است، من بار بار این مسأله را در تلویزیون ها مطرح کردم، ما از برادران طالب میخواهیم که برای گرفتن بهانه از دست خارجیها که بهانه حضور شان در اینجا هست بیایند. با دولت مصالحه بکنند آشتی بکنند از اینطرف هم صدای مصالحه وآشتی بلند است یکجا اگر شویم دست به دست هم بدهیم آن زمان ما میتوانیم هم حاکمیت اسلامی را در کشور خود داشته باشیم وهم جلو نفوذ فرهنگ بیگانه را بگیریم و هم قوانین خوب اسلامی را می توانیم تطبیق بکنیم و هم از خارجی ها بخواهیم که اینجا دیگر بحران وجود ندارد، بروید از کشورما بیرون شوید، برداشت ها این چنین است و ما باید سر وحدت و تفاهم کار کنیم.