---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۶/۲۵

يادداشتي برجلسه گشايش «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف» در هوتل انصاف، شهر كابل

صبح روز بيست و چهارم اسد سال روان (1388) شهروندان متدين افغانستان در عمق پايتخت كشور عزيز خود، با لوحهأ‌هايي رو به رو شدند اما نه از جنس لوحه‌هاي تبليغات انتخاباتي!...
در و ديوار بناي يكي از جاده هاي اصلي شهر كابل آراسته به پارچه هايي بود كه روي آنها به زبان هاي دري، پشتو، عربي و انگليسي؛ تصاوير و نام مسجدالاقصي، قدس شريف و فلسطين مي‌درخشيد!...
شهر كه آگنده از تصاوير كانديداهاي انتخابات بود، بدون شك حالت يكنواخت آن براي برخي ها دلزدگي نيز آفريده بود، اما اينجا در سالن هوتل انصاف از انتخابات بحث نيست، كاري از قماش معامله روي ر‌أي
و نظر مردم و بيع وشراي آن براي اين و يا آن شيك پوش اروپايي و يا از فلان روستا رسيده نيست، در درون تالار تفسير زنده و عملي از آيه هاي قرآن كريم در حال شكل گيري است.
نشست آغازين شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف نقطه پيوند ميان مردمي از تيره و تبار ارزش انديشان بود كه اينجا به منظور بلند كردن فرياد لبيك به نداهاي قرآن گردهم آمده بودند، فرياد قدس از حلقوم افغانستان بركشيدن نجواي اقصا از صخره خنجر خورده افغانستان، برآوردن نداي غزه، اريحا و رام الله از دهان كابل بلخ و قندهار و هرات.
بلي به ساعت نجومي ده (10) صبح گوينده از پشت منبري با قرائت آيه هاي كه سنگ بناي ايمان به قداست مسجدالاقصي را نهاده است، موجوديت شوراي عالي حمايت از قدس شريف را اعلان داشت و پيوست گوينده آغاز مراسم رسمي محفل را با فراخواندن فردي از اعضاي اكادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان هدف تلاوت آيات كلام الله مجيد اعلان داشت.
از نخستين كساني كه در اين نشست رشته سخن را بدست گرفت، مولوي نقيب الله حميد كه يكي از شخصيت هاي فعال در زمينه دعوت اسلامي بشمار مي‌رود بود كه بيشتر روي اصل «ما براي قدس چه كمكي مي‌توانيم» تمركز داشت و از مننظر واقع گرايانه به اين موضوع پرداخت.
او نقش رسانه‌هاي جمعي را در باب ياري رساندن به مردم فلسطين ونجات مسجدالاقصي از دست اسرائيل غاصب مهمترين وسيله دست داشته كشور هاي اسلامي نظير افغانستان دانسته و ضمناً سهم مخاطبان رسانه ها را جدي دانسته كه در صورتي اگر رسانه‌يي در باب انعكاس مسايل فلسطين سهل انگاري كرده و وقايع را انعكاس ندهد مي‌بايد از سوي مخاطبان تحريم گردد و اين تجار ملي و مسلمان كشور نبايد با فرستادن اعلانات خويش به همچو رسانه‌يي كمك نمايند.
سخنران بعدي اين اجلاس آقاي الحاج احمدفريد عضو شوراي ملي كشور بود؛ آقاي حاجي فريد اين مجلس را مجلس رحمان عنوان داد و از مسلمانان خواست تا اين گونه مجالس را با اشتراك خويش بيشتر رونق بخشند.
حاجي فريد فلسطين و قدس را درد ناسور جامعه اسلامي عنوان داد و ارتباط هاي قدس و افغانستان و اشتراكات اين دو خطه را از جهات مختلف به بحث گرفت.
آقاي حاجي فريد روي اصطلاحات تمركز كرد و گفت كه چگونه دنيا با سياست يك بام و دو هواي خويش آمده اند و كسي را كه جهت دفاع از حق خود برخاسته را قلب تروريست داده اند، ايشان توضيح داد كه باري به يكي از مقامات نظامي ناتو تذكر داده اند كه انگار در رگ هاي شما خون جاري است و در رگ مردم آب!...
آقاي حاجي فريد از گشايش اين شورا نهايت استقبال را بعمل آورده و ضمناً از آقاي مولوي محمد مختار مفلح به لحاظ اين ابتكار ابراز شكران نموده و موفقيت اين نهاد را آرزو داشت.
سپس آقاي ايت الله سجادي از منبر شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف آغاز به سخن نموده وبر نقطه ارزش مداري اسلامي در دنياي معاصر تاكيد ورزيد.
در عين حال وحدت امت اسلامي را يگانه موردي دانست كه مي تواند آن مجد و عظمت پارينه اسلام كه امروز دستخوش استكبار جهاني گرديده است را باز گرداند.
ايشان افزودند كه به هر پيمانه يي كه بذر نفاق ميان امت بذر گردد و اين شجرة خبيثه رشد و نمو كند به همان مقدار از عزت و اقتدار  مسلمانان كه به حق مستحق حاكميت اسلامي در كشور خويش اند مي‌كاهد.
همچنان آيت الله سجادي افزودند كه بازگشت غرب لجام گسيخته و محكوم به غرايز حيواني امري حتمي است و هيچ گريزي ندارد جز اينكه به آموزه هاي اسلامي تن دهد. در صورت وحدت امت اسلامي امت فلسطين رهايي مي‌يابد و حكومت جهاني اسلام پياده مي‌گردد.
اين طرز تلقي كه ذريعه آقاي آيت الله سجادي در اين جلسه مطرح گرديد، گفتمان مقاومت و جهاد اسلامي را در عصر كنوني با منطق تعقل و گفتگو راه كارساز نجات اسلام و كشور هاي اسلامي است.
شكي نيست كه بيداد تاريخي كه بيش از نصف قرن در حق مردم مسلمان فلسطين و هتاكي كه به حرمت مقدسات جهان اسلام پيوسته برخشم مسلمانان نسبت به عوامل آن افزوده هيچ ترفندي نتوانسته از داعيه جهان اسلام بكاهد، جعل تاريخ، نابودسازي هويت اسلامي و تاريخي سيماي اسلامي فلسطين و صدها حيله و نيرنگي كه تا حال از سوي اتحاد مسيحي- صهيوني انجام يافته اندك خللي در خواست برحق مردم فلسطين و بالتبع جهان اسلام وارد ننموده است.
سر دادن بانگ فلسطين از مناره افغانستان از روح قرآن كريم و سنت پيامبر(ص) تقويت مي گردد و در اين مقام هرگز بويي از ناآشنايي و بيگانگي وجود ندارد.
آقاي عالمي بلخي كه از سخنرانان اين محفل بود در پيشاني بحث خويش همين موضوع را تاكيد كرده و ارتباط اين قضيه را بسيار روشن توصيف كرد.
ايشان در رابطه به علايق افغانستان به فلسطين خاطره‌يي از دوران جهاد را تذكر داده گفتند كه باري يكي از وزراي خارجه كشور هاي اسلامي در پايان خروج روس ها از افغانستان ذوق زده بود و خيلي خوشبين بود اما من (آقاي بلخي) به آن توضيح دادم كه هنوز مشكل قدس پابرجاست.
اين غرب مسيحي نمي توانست تا از انفجار عقده يهودي هايي كه پدران و مادران و وابستگان شان را در جنگ بين‌المللي قتل كردند، آرام بنشيند.
ايجاد درگيري ميان يهودي ها و مسلمانان در يك نقطه دنيا كه متأسفانه فلسطين را برگزيدند يكي از شگردهايي بوده كه براي مسيحيت كه گناه قتل عام يهود را به عهده داشت، آرام تر و دورتر از نفرت يهود زندگي نمايد.
اين تحليل آقاي بلخي در جهت روشنگري اذهان عمومي حاضران نهايت موثر واقع گرديده و مورد تقدير همگان قرار گرفت.
زيرا اين معادله «دوجانبه» نيز مي‌تواند، آن گونه كه يك سناريو اين است كه اين يهود بين‌المللي و صهيونيزم است كه دنيا را به جان هم افگنده و خود به تماشا نشسته و از فرصت هاي استفاده كرده است، اسقبال يك جنگ در يك گوشه جهان اسلام بهترين ضمانت امنيتي براي اسرائيل غاصب به شمار مي‌رود؛ سناريوي ديگر همان بود كه آقاي استاد عالمي بلخي توضيح فرمودند.
اما رويكرد اتحاد مسيحي و صهيوني در اين دو سناريو خالي نيست كه در هر دو صورت آنكه زيان و ضرر متوجه اوست مسلمانان و جهان اسلام است و منافع و سود آن به مسيحيت افراطي و صهيونيزم جهاني است.
افسانه دم از صلح زدن و بلند كردن پرچم حقوق بشر و... درست در همان آيه قرآن كريم كه داستان زني را به تصوير مي كشد كه رشته هاي روز را شبانه از هم مي سگليد، بي‌نهايت شباهت دارد.
مجامع حقوق انسان، در نيويارك، لندن، پاريس و... گلو مي‌درند، ولي در غزه، قدس شريف، افغانستان و... معترف به انسان نيست چه رسد به حقوق آن.

تفصيل اين مطلب را آقاي مولوي محمد مختار مفلح بنيان گذار تجليل از روز جهاني قدس و رئيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف، در خطابه خود آورده اند كه اينك در فرجام اين نبشته عين آن را درج مي‌كنيم.