---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۰۵

تاثير خاموش گزاری شرق میانه بر امنیت افغانستان (سید حسین عالمی بلخی عضو مجلس نمايندگان)

تشکر می کنم از شورای فرهنگی حامیان قدس شریف که این محفل را برگزار کردند و در واقع یک قدم کوچکی به حساب می آید برای انجام وظیفه و مسئولیت که همه مسلمانهای جهان در برابر برادران شان در سرزمین فلسطین دارند موضوع بحث همان قسمی که مستحضر هستید موضوع ارتباط بحران افغانستان با فلسطین است یا با قدس شریف است، در این رابطه گاهی ممکن است در ذهن انسان بیاید که هیچ ارتباطی بین این قضیه شاید وجود نداشته باشد، ولی واقعیت مطلب غیر این است، من تشکر می کنم از برادر ما جناب آقای منصور محقق گرامی و دانشمند عزیز!
موضوعات جالبی را اشاره کردند وصحبت های دقیقی را در رابطه به این موضوع مطرح کردند، من یک خاطره پیش خودم دارم از سال 1368هـ.ش بعد از خروج نیروهای روسی از افغانستان یکی از وزرای کشورهای اسلامی طی صحبتی که با ما داشت گفت من به شما مژده می دهم که مشکل کشور شما بزودی حل می شود و دیگر انشاء الله از این وضعیت مهاجرت ودوری از وطن رهایی پیدا میکنید من درجوابش گفتم: برداشت من اینست مشکل بحران و جنگ به این زودیها حل نخواهد شد، گفت: دلیلی ندارد حل نشود برای اینکه روسها آمدند افغانستان را اشغال کردند و حال روسها از افغانستان بیرون شدند و با بیرون شد روسها از افغانستان دولتی که دست نشانده روسها بود و بقایای تجاوز و اشغال افغانستان توسط روسها است آنها هم نمی توانند در برابر مجاهدین مقاومت بکنند سقوط میکنند و مجاهدین دولتی را بر مبنای افکار و اندیشه ها و دیدگاههای خودشان بوجود خواهند آورد و دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند دلیلی برا ی باقی ماندن بحران در افغانستان وجود ندارد من در جواب شان گفتم که جناب وزیر صاحب محترم شما تحلیل خودتان را دارید تحلیل من اینست که تا زمانیکه مشکل فلسطین حل نشود مشکل افغانستان حل نخواهد شد در سال 1368هـ.ش بود وهنوز دولت داکتر نجیب الله در کابل بود، گفت: به چه دلیل؟ گفتم: دلیلش این است وقتی دولت نجیب سقوط بکند مجاهدین در افغانستان حکومتی را بوجود بیاورند بر مبنای افکار واندیشه های اسلامی و دینی این دولت در سرزمن افغانستان در ادامه جهاد مردم افغانستان و بر اساس دستاورد جهاد مردم این کشور وقتی بوجود بیاید این یک الگو و یک نمونه می شود برای تمام کشورهای اسلامی در سطح دنیا و بوجود آمدن یک چنین حاکمیت در افغانستان و الگو شدن آن برای سایرین، سبب خواهد شد که کشورهای عربی واسلامی از این بیاموزند مجاهدین در کشورهای عربی فعالیت های خودشان را آغاز خواهند کرد و با آغاز یک چنین فعالیت ابتدایی ترین دستاوردش این خواهد بود که دولت اسرائیل سقوط بکند و بعدا کشورهای عربی دست نشانده کشورهای غربی مواجه به سقوط شوند و در نهایت منافع را که کشورهای غربی درکشورهای عربی دارند و منابع تمویل انرژی شان که از این منطقه است متضرر بشوند بنا بر این برای روی پانگهداشتن دولت صهیونیستی و برای جلوگیری از سقوط دولت یهود و برای اینکه منافع کشورهای غربی در کشورهای عربی متضرر نشوند کشور های غربی بحران دیگری را در کشور ما ایجاد خواهند کرد و آنها جنگ جدیدی را در افغانستان بوجود خواهند آورد و هیچ گاه تحمل نمی کنند که یک دولتی برمبنای افکار واندیشه های اسلامی شکل بگیرد وماشاهد بودیم که بعد از پیروزی مجاهدین و سقوط دولت نجیب که در هشتم ثور سال 1371 بود در جوزای سال 1371 رسانه های بین المللی اعلان کردند از جمله من خودم از رادیوی بی بی سی شنیدم که گفت: 450 نفر کماندوی آمریکایی وارد خاک پاکستان شدند «شاید خیلی از دوستان این را بخاطر شان داشته باشند» و در جنگل های شمال پاکستان ناپدید شدند یعنی ما نمی دانیم آنان آنجا چه برنامه ای دارند سه سال بعد از این خبر وقتی از بی نظیر بوتو پرسیدند که شما به عنوان یک زن روشنفکر، آزاد و دموکرات که به باورهای اسلامی و دینی آنچنان باور و عقیده ندارید چطور از طالبان حمایت کردید؟ بی نظیر بوتو جوابش این بود که ما این کار را نکردیم، طرح را اسراييل و انگلیس داد امکاناتش را برخی کشورهای عربی تمویل کردند آموزش افراد را آمریکائیها به عهده گرفتند از ما خواستند سرزمین خود را در اختیار آنها قرار بدهیم و ما هم به خاطر منافع خود مان این کار را انجام دادیم، شما ببینید! اینها طرحی را ریختند که در اینجا بحرانی را بوجود بیاورند و من اسناد و شواهد را دارم که در جنگهای قبل ار آمدن طالبان دست کشورهای غربی دخیل بود تا مجاهدین را با همدیگر بجنگانند تا بحران را در افغانستان بوجود بیاورند بحران در اینجا خاتمه پیدا نکند، چرا اگر بحران در اینجا خاتمه پیدا کرد این یک نمونه والگو می شود برای کشور های دیگر. ما وشما بخاطر داریم و در خاطره های مان محفوظ است که بعد از پیروزی مجاهدین در افغانستان مجاهدین الجزایر با لباس ملی افغانستان با افتخار وارد جهاد شدند در کشورخود شان و این همه مسایل سبب شد تا دشمنان دین و میهن ما مسلمانان دست به دست هم دهند وجنگ را در افغانستان سازماندهی بکنند و بوجود بیاورند تا بحران در اینجا ادامه پیدا کند و دوام بحران در افغانستان سبب مصئونیت منافع کشورهای غربی در کشورهای عربی و باقی ماندن ودوام حاکمیت یهود در سرزمین فلسطین شود دقیقاً به این اساس طراحی کردند واین برنامه را اینگونه به پیش بردند. و دو نکته دیگر را هم خدمت تان عرض بکنم این را هم نباید ما فکر بکنیم و در ذهن دوستان نیاید که گویا ما همه گناهان را به گردن غربی ها بیندازیم، ظرفیت در خودمان هم وجود داشت متأسفانه رهبران جهادی ما مشکل خود شان را داشتند، شما ببینید من یک مثال برای شما میزنم وقتی ظرف خالی وجود داشته باشد میشود هرچیز در داخل آن انداخت این خلاء وجود داشت اینجا خلای مدیریتی، خلای تدبیر درست، خلای همدیگر پذیر ی، خلای وحدت و هماهنگی با یک دیگر خلای نداشتن طرحی برای دولت وحکومت همه اینها وجود داشت این ضعف و ناتوانی در ما وجود داشت که از این ضعف وناتوانی مجاهدین، کشورهای غربی استفاده کردند جنگ را در کشورما در همان ابتدا به وجود آوردند و بعد هم سازماندهی کردند. نکته دوم اینکه وقتی کشور های غربی این طرح را ساختند کدام کشورها تمویل بکنند کدام کشورها آموزش را به عهده بگیرند و به این نتیجه رسیدن که صد در صد از سرزمین پاکستان استفاده بکنیم این ها نه دوست طالبان بودند و نه حامیان واقعی آنها بودند و در واقع برای بحران سازی و دوام بحران درافغانستان آنها این کار را کردند ما در خاطر ما این نکته را هم داریم آمریکا تا کی از طالبان حمایت کرد، تا زمانی که طالبان به در وازه های کابل نرسیده بودند، یعنی تا زمانی که وجود طالبان بحران زا بود در این کشور آن زمان که طالبان به دروازه های کابل رسیدند، آمریکائیها مخالفت کردند گفتند وارد کابل نشوید وقتی طالبان وارد کابل شده و حکومت تشکیل دادند. آمریکا یکی از مخالفین جدی طالبان شد و تا زمانی این بازی ادامه پیدا کرد که به بهانه آن امریکایی ها وارد کشور ما شدند یعنی طالبان آزادی بخش دیروز تروریستان امروز شدند، ببینید عزیزان! طالب تغییر نکرده طالبان دیدگاه بسیار خوبی داشتند جنگ و نا امنی وبی نظمی در کشور را نمی پذیرفتند چون دین ما نمی پذیرد آنها میخواستند یک حکومت با ثبات دینی واسلامی دراین کشور بوجود بیاید چون غربیها حکومت اسلامی ودینی را نمی پذیرفتند و از این احساس خطر میکردند آمدند به آنان لقب تروریست دادند همین الآن هم برادران عزیز اگر ما وشما دقت کنیم اوباما درسخنرانی جدیدش گفت ما سی هزار عسکر جدید به افغانستان اعزام می کنیم هدف اعزام عساکر جدیدش را در افغانستان چه گفت گفت ما این عساکر را ارسال می کنیم تا طالبان را تضعیف بکند در حدی که طالبان تهدیدی برای دولت افغانستان نباشد. یعنی یک طالبان ضعیف شده که توانمندی ادامه بحران را داشته باشد، اما توانمندی تهدید جدی را نداشته باشد معنی سخنان اوباما این است که آنان هنوز هم برای بحران سازی ودوام بحران در افغانستان فکر می کنند. و هدف اساسی که اینها دارند و به این نکته متوجه شده اند که اگر ثبات در کشور بیاید دیگر موجودیت آنها در افغانستان و بعضی کشورهای عربی نیازی نیست.
آنها فکر میکنند اگر کشورهای عربی مستقل فکر کنند دیگر اسرائیل وجود ندارد، بنابراین، من تحلیلم این است دوام بحران در افغانستان نقش بسیار مهم اساسی که در این دوام بحران ما می توانیم بررسی بکنیم عبارت است از حفظ موجودیت دولت یهود در سرزمین مردم فلسطین وغصب سرزمین های اسلامی وغصب مکان مقدس که قرآن کریم ما می فرماید «سبحن الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله» حالا که این چنین است ما مسلمانها چه وظیفه داریم بیاییم دست به دست هم دهیم ید واحده شویم به تعبیر قرآن مجید که میفرماید اطیعوالله و اطیعوالرسول فرمانبردار خداوند و رسول او شویم به دست خود تسلط کفار را بالای خود نپذیریم آنچنان که ما می بینیم امروز در کشور ما برای پذیرش تسلط بیگانه مسابقه است این ثمره اختلافات ما است ثمره نزاع های که بین ما وجود دارد است.
من عرضم این است که برادران عزیز! دشمنان ما می‌خواهند ما را یکجا ببلعند ما خود مان را لقمه لقمه کوچک نکنیم و در اختیار آنها قرار ندهیم که آنها بتوانند آسانتر ببلعند بنابر این باید به خود آییم و سرنوشت خودمان را خود رقم بزنیم.
والسلام